Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Rēzeknē

Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Rēzeknē
„Gadā ir tikai divas dienas, kurās mēs neko nevaram iesākt. Viena ir vakardiena un otra – rītdiena. Tādējādi šī diena bija īstā, lai domātu un darītu citādāk! Eksaktāk!”. Ar šādiem vārdiem Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 8. decembrī organizēto pasākumu skolēniem "Domā citādāk! Eksaktāk!" raksturo ķīmijas skolotāja Maruta Ladusāne. Ar pasākumu Rēzeknē tiek turpināts pasākumu cikls visā Latvijā, kura ietvaros projekta atbalsta skolas veicina skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku. Kopā pasākumā Rēzeknē piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieki no 16 skolām: 9. un 10. klašu skolēni, kā arī viņu dabaszinātņu un matemātikas skolotāji.

Lasīt vairāk >

Papildināta informācija par skolotāju tālākizglītības kursu norisi

Papildināta informācija par skolotāju tālākizglītības kursu norisi
Šonedēļ veiksmīgi noslēdzas 2010. tālākizglītības gads! 18.decembrī norit šajā gadā pēdējās dabaszinātņu un matemātikas skolotāju tālākizglītības nodarbības. Projekta komanda ir gandarīta par skolotāju atsaucību un vēlmi profesionāli pilnveidoties. 2010. gadā kursu programmas apguvušas 15 grupas, kopā 371 ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas skolotāji. 2011.gadā kursi turpināsies. Ir atjaunota informācija par projekta īstenoto tālākizglītības kursu norisi!

Lasīt vairāk >

Turpinās Baltijas ķīmijas skolotāju semināru tradīcija

Turpinās Baltijas ķīmijas skolotāju semināru tradīcija
2. – 4. decembrī Latvijā notika ikgadējais Starptautiskais Baltijas valstu ķīmijas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs, kurā piedalījās ķīmijas skolotāji no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, kā arī Valsts izglītības satura centra un projekta speciālisti. Pasākums katru gadu notiek vienā no Baltijas valstīm. Šogad, kad viesus uzņēma Latvija, seminārs trīs dienu garumā norisinājās Rīgā un Ventspilī. Semināra laikā dalībnieki iepazinās ar modernizēto mācību saturu un materiāliem ķīmijā, apmeklēja Ventspils 1. ģimnāziju, Ventspils augstskolu un uzņēmumus, kuru darbs saistīts ar ķīmijas ietilpīgajām nozarēm – AS „Ventamonjaks”, SIA „Bio Venta”, SIA „Dendrolight – Latvia. Semināra laikā Lietuvas, Igaunijas un Latvijas ķīmiķu komandu vadītāji Rita Dambrauskiene (R.D.), Ārne Tildsepps (A.T.) un Velga Kakse (V.K.) sniedza interviju par ilggadējo ķīmijas skolotāju semināru, tā mērķiem un vēsturi.

Lasīt vairāk >

Pasākuma „Domā citādāk! Eksaktāk!” ideja realizējas Latvijas skolās

Pasākuma „Domā citādāk! Eksaktāk!” ideja realizējas Latvijas skolās
Šā gada 26. novembrī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā norisinājās pasākums skolēniem „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Tajā piedalījās 8. – 9. klašu skolēni un skolotāji no Jēkabpils, tās apkārtnes. „Domā citādāk! Eksaktāk!” Jēkabpilī ir pirmais pasākums, kas rīkots, atsaucoties uz projekta oktobrī organizēto pasākumu Ventspilī. Mācību gada laikā līdzīgus pasākumus rīkos visas projekta atbalsts skolas, iesaistot skolēnus un skolotājus no apkārtējām skolām un izplatot projekta idejas visā Latvijā.

Lasīt vairāk >

Starptautisks Baltijas valstu ķīmijas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Latvijā

Starptautisks Baltijas valstu ķīmijas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Latvijā
Šā gada 2. – 4. decembrī Latvijā notiek ikgadējs Starptautisks Baltijas valstu ķīmijas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. Seminārā piedalās ķīmijas skolotāji no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, kā arī Valsts izglītības satura centra un projekta speciālisti.

Lasīt vairāk >

Projekts turpina organizēt informatīvus mācību seminārus direktoru vietniekiem

Projekts turpina organizēt informatīvus mācību seminārus direktoru vietniekiem
Šā gada oktobrī projekts ar mācību semināru Rīgā uzsāka semināru ciklu direktoru vietniekiem mācību darbā, lai informētu par pārmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā 7. – 9. klasēs. 3. decembrī semināru cikls tiks turpināts Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā un Pumpuru vidusskolā. Katrā no semināriem aicināti piedalīties direktoru vietnieki no apkārtējo novadu skolām.

Lasīt vairāk >

Projekta speciālisti piedalās starptautiskā konferencē „Ķīmijas izglītība – 2010”

Projekta speciālisti piedalās starptautiskā konferencē „Ķīmijas izglītība – 2010”
2010.gada 04.-05. novembrī Latvijas Universitātē notika zinātniski metodiska konference „Ķīmijas izglītība – 2010”, kas tika veltīta efektīvākas ķīmijas priekšmeta apguves jautājumiem skolā un augstskolā. Starptautiskajā konferencē par dažādām tēmām ķīmijas izglītībā uzstājās Latvijas un ārvalstu skolu ķīmijas skolotāji un augstskolu pasniedzēji. Ar saviem ziņojumiem konferencē piedalījās un metodiskos rakstus konferences rakstu krājumam sagatavoja projekta „Dabaszinātnes un matemātika” vecākās ekspertes Anita Locāne, Jeļena Volkinšteine un Agnese Brangule.

Lasīt vairāk >

Aktīvi norit konkurss 7. – 9. klašu skolēniem

Aktīvi norit konkurss 7. – 9. klašu skolēniem
Šī gada 4.oktobrī projekts savā interneta vietnē uzsāka 2. sezonu konkursam 7. – 9. klašu skolēniem, aicinot dalībniekus iesaistīties dažādās aktivitātēs par ķīmiju, fiziku, bioloģiju un matemātiku. Konkurss norisināsies līdz pat 2011. gada aprīlim. 8.novembrī tiek atklāta jau 6. skolēnu iknedēļas jautājumu konkursa kārta. Projekta komanda ir gandarīta par konkursantu lielo atsaucību . Līdz šim konkursam reģistrējušies 6’614 dalībnieku, kas ir 2 reizes vairāk nekā pagājušajā gadā!

Lasīt vairāk >

Asoc.prof. D.Taimiņas lekcijas Rīgā

Asoc.prof. D.Taimiņas lekcijas Rīgā
Aicinām matemātikas skolotājus uz Kornela univeristātes (ASV) asociētās profesores Dainas Taimiņas publiskajām lekcijām Latvijā! Lekcijas notiks šā gada 5. novembrī plkst. 10:30 Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā, Kaļķu ielā 1. Publisko lekciju mērķis ir rosināt skolotājus domāt par vizualizācijas lomu, nepieciešamību un iespējām skolas matemātikā, kā arī par to, kā veicināt labāku matemātikas izpratni. Lekcijās skolotāji būs aicināti domāt par jautājumiem: kāda loma matemātikas izpratnē ir pierādījumiem, ko vajag un ko nevajag pierādīt; kāda loma pamatojumu formālai stingrībai.

Lasīt vairāk >

Aicinājums piedalīties Tehniskās jaunrades dienās!

Aicinājums piedalīties Tehniskās jaunrades dienās!
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments jau otro gadu pēc kārtas rīko Tehniskās jaunrades dienas. Atbalstot aktivitāti, projekts aicina jauniešus vecumā no 10 līdz 23 gadiem novembrī piedalīties jaunrades dienās Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Rēzeknē vai Liepājā! Pasākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja piecās pamatdisciplīnās: robotikā, mehānikā, enerģētikā, ķīmijā un programmēšanā, vispirms praktiski izveidot sacensību priekšmetus, ar kuriem vēlāk sacensties savā starpā. Paralēli pamatdisciplīnām, apmeklētājiem būs iespēja interaktīvā veidā uzzināt par dabas, dzīvības un inženierzinātņu studiju iespējām.

Lasīt vairāk >

Informatīvs mācību seminārs direktoru vietniekiem no Rīgas un novadu skolām

Informatīvs mācību seminārs direktoru vietniekiem no Rīgas un novadu skolām
27.oktobrī Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā vairāk nekā 120 direktoru vietnieki mācību darbā no Rīgas, Pierīgas un vēl citiem 9 novadiem tikās informācijas dienā par pārmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā 7. – 9. klasēs. Direktoru vietnieki semināra gaitā tika iepazīstināti ar jaunajiem skolotāju atbalsta materiāliem 7. - 9. klasei, elektronisko mācību vidi, pamatnostādnēm mūsdienīgai mācību stundai fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā, kā arī ar efektīvas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas principiem.

Lasīt vairāk >

Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” māca un iedvesmo

Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” māca un iedvesmo
21. un 22.oktobrī projekts „Dabaszinātnes un matemātika” un Ventspils pilsētas dome organizēja pasākumu skolēniem „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākuma ietvaros 99 jauniešiem no visas Latvijas bija unikāla iespēja „ārpus skolas sola robežām paraudzīties uz dabaszinātnēm un matemātiku”. Divu dienu laikā skolēni paguva apmeklēt dažādus uzņēmumus, noklausīties Ventspils Augstskolas zinātnieku lekcijas, piedalīties aizraujošās aktivitātēs Ventspils Jaunrades namā un analizēt pasākumā pieredzēto, fokusējoties uz inovācijas, uzņēmējdarbības un vides aspektiem.

Lasīt vairāk >

Pasākums skolēniem „Domā citādāk! Eksaktāk!” Ventspilī

Pasākums skolēniem „Domā citādāk! Eksaktāk!” Ventspilī
21. un 22.oktobrī Ventspilī projekta „Dabaszinātnes un matemātika” ietvaros norisināsies pasākums skolēniem „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kura ietvaros Ventspilī viesosies 99 skolēni un 33 pedagogi no dažādām Latvijas skolām, kas iesaistījušās šajā projektā. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu motivāciju apgūt dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetus un savu nākotni saistīt ar uzņēmējdarbību šajā jomā. Lai jauniešos varētu veidot šādu motivāciju, ir nepieciešams gan radošs un mūsdienīgs mācību process skolā, kas ļauj iegūt zināšanas, izprast to lomu ikdienas dzīvē, pašiem pētīt un izdarīt secinājumus, gan arī iespēja iepazīties ar Latvijas uzņēmējdarbību, tās attīstību.

Lasīt vairāk >

Seminārs par darbu ar talantīgajiem skolēniem

Seminārs par darbu ar talantīgajiem skolēniem
14. oktobrī projektā veiksmīgi aizvadīta diskusija par iespējamiem darbības virzieniem darbā ar talantīgajiem skolēniem. Uz diskusiju pulcējās pārstāvji no projekta „Dabaszinātnes un matemātika”, Valsts izglītības satura centra, Latvijas augstskolām, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociācijas, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas, AS „Grindeks”, Junior Achievement Latvija un Latvijas Organiskās sintēzes institūta.

Lasīt vairāk >

Projekts un pašvaldības sāk īstenot jaunu sadarbības modeli

Projekts un pašvaldības sāk īstenot jaunu sadarbības modeli
7. oktobrī ar semināru Vecumnieku vidusskolā tiek uzsākta jauna veida sadarbība starp projektu un pašvaldībām projekta mērķu īstenošanai. Pasākums Vecumniekos ievada semināru ciklu, ko projekts realizēs vairākās pilotskolās, kas nākotnē varētu kļūt par dabaszinātņu un matemātikas skolotāju tālākizglītošanas metodiskajiem centriem.

Lasīt vairāk >

Turpinās tālākizglītības kursi skolotājiem

Turpinās tālākizglītības kursi skolotājiem
Turpinās projekta organizētie tālākizglītības kursi fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotājiem! Kopš šī gada augusta mācības uzsākušas 11 dabaszinātņu un matemātikas skolotāju grupas Rīgā, Daugavpilī, Valmierā un Liepājā. Oktobrī kursus uzsāks matemātikas skolotāju grupa Kuldīgā. Kursiem vēl aizvien var pieteikties arī jauni dalībnieki!

Lasīt vairāk >

Sākas 2. sezona skolēnu konkursam

Sākas 2. sezona skolēnu konkursam
Projekts jau otro gadu met izaicinājumu 7. – 9. klašu skolēniem, aicinot iesaistīties virtuālā "dabaszinātņu un matemātikas maratonā". Šī gada 4. oktobrī projekta interneta vietnes skolēnu sadaļā tiek atklāts konkurss par ķīmiju, fiziku, bioloģiju un matemātiku, kas norisināsies līdz pat 2011. gada aprīlim.

Lasīt vairāk >

Piedalies konkursā Vācu valoda gaišiem prātiem!

Piedalies konkursā Vācu valoda gaišiem prātiem!
Aicinām piedalīties Gētes institūta rīkotā konkursā "Vācu valoda gaišiem prātiem"! Konkurss ir domāts jaunajiem 15 līdz 18-gadīgajiem „pētniekiem“ Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā un Čehijā. Ja mācies vācu valodu jau apmēram 1-2 gadus, sākot no 2010.gada 18.oktobra līdz 2011.gada 31.martam tu vari iesniegt savu pētniecības projektu kādā no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, informātika,dabas zinātnes, tehnika - un piedalīties online - viktorīnā, kas tiks publicēta Gētes institūta mājas lapā.

Lasīt vairāk >

Piedalies Zinātnieku nakts pasākumos!

Piedalies Zinātnieku nakts pasākumos!
24.septembrī vienlaikus piecās pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī un Salaspilī - notiks ikgadējie Zinātnieku nakts pasākumi par tēmu „Cilvēks, daba, klimats”. Projekts ar dabaszinātņu spēlēm, mācību filmām, erudīcijas konkursu un citām aktivitātēm piedalīsies Daugavpils Universitātes (DU) rīkotajā pasākumā. Laikā no 17:00 līdz 22:00 DU katram apmeklētājam būs iespēja piedalīties pasākumos „Dzīvnieku literārā klonēšana”, „Ceļojums zinātnieku pilsētā”, „Bīstamie suvenīri” ar dārgumu lādes atvēršanu un citos aizraujošos pasākumos. Piedalies arī tu!

Lasīt vairāk >

Zviedrijas Izglītības ministrijas delegācija augstu novērtē Latvijas pieredzi reformu īstenošanā

Zviedrijas Izglītības ministrijas delegācija augstu novērtē Latvijas pieredzi reformu īstenošanā
15. septembrī projektā viesojās izglītības speciālisti no Zviedrijas Izglītības un zinātnes ministrijas, lai iepazītos ar mūsu valsts pieredzi dabaszinātņu un matemātikas reformu īstenošanā. Ministrijas delegācija augstu novērtēja Latvijā īstenotās izglītības reformas sistēmiskumu, kas atspoguļojas daudzveidīgajos projekta „Dabaszinātnes un matemātika” darbības virzienos, kā arī ciešajā reformu īstenotāju un skolu, augstskolu un uzņēmēju sadarbībā.

Lasīt vairāk >

Jauni mācību materiāli skolās

Jauni mācību materiāli skolās
Sākoties jaunajam mācību gadam, visās skolās Latvijā, kurās īsteno pamatizglītības programmas, tiek nogādāts projektā izveidoto materiālu komplekts dabaszinātnēs un matemātikā. Kopš projekta darbības sākuma 2008.gada decembrī, šis ir pirmais sūtījums, kas adresēts ikvienai skolai Latvijā, kura īsteno pamatizglītības programmas. Komplektā pavisam ietilpst 28 dažādi materiāli skolēna un skolotāja atbalstam.

Lasīt vairāk >

Projekta eksperti apmainās pieredzē starptautiskās konferencēs

Projekta eksperti apmainās pieredzē starptautiskās konferencēs
Šī vasara projekta ekspertiem pagājusi aktīvā darbā ne tikai valstiskā, bet arī starptautiskā līmenī. Eksperti piedalījušies vairākās starptautiskās dabaszinātņu izglītības konferencēs. Tāpat kā Latvijā arī citur pasaulē šobrīd norit pārmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā, konferencēs ekspertiem bija iespēja dalīties pieredzē par tādiem visā pasaulē izglītībā šobrīd aktuāliem jautājumiem kā pētnieciskā darbība skolā, informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, mācību satura sasaiste ar reālo dzīvi, uzņēmējspēju attīstīšanu uz eksakto zinātņu bāzes u.c. Eiropas Komisijas izglītības speciālisti atzinuši, ka matemātikas un dabaszinātņu reformas realizēšana Latvijā ir vērtējama kā labs piemērs, tāpēc konferences dod iespēju ne tikai mācīties mums pašiem, bet sniegt ieguldījumu dabaszinātņu un matemātikas izglītības attīstībā pasaulē.

Lasīt vairāk >

Aicinājums iesaistīties Vidzemes Zinātnes Centra veidošanā

Aicinājums iesaistīties Vidzemes Zinātnes Centra veidošanā
Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti realizē EEA un Norvēģijas valdības finansētu projektu, kura ietvaros tiek veidots Vidzemes Zinātnes Centrs. Atbalstot Vidzemes Zinātnes Centra veidošanu, projekts aicina augstskolām, pasniedzējiem, profesoriem, studentiem, apmācību firmām, izgudrotājiem un vienkārši radošiem cilvēkiem - iesaistīties Vidzemes Zinātnes Centra ekspozīciju un mācību programmu veidošanā.

Lasīt vairāk >

IZM: matemātiku un dabaszinātnes skolēni apgūst visās Latvijas vispārizglītojošās mācību iestādēs

IZM: matemātiku un dabaszinātnes skolēni apgūst visās Latvijas vispārizglītojošās mācību iestādēs
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norāda, ka ķīmiju, bioloģiju, fiziku un matemātiku skolēniem ir iespējams apgūt visās Latvijas vispārizglītojošās mācību iestādēs, pretēji tai, īpaši pēdējā laikā, publiski izskanējušajai un sabiedrību maldinošajai informācijai, ka ne visi skolēni vispārizglītojošās skolās apgūst šīs zinības.

Lasīt vairāk >

Paldies!

Paldies!
Projekta vadība un speciālisti pateicas skolu administrācijām, skolotājiem, augstskolu pedagogiem, uzņēmējiem, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem par dalību un sniegto atbalstu dabaszinātņu un matemātikas nedēļas „Domā citādāk! Eksaktāk!” pasākumos. Pateicamies projekta skolu komandām par atsaucību, ieinteresētību un uzņēmību, organizējot atvērto durvju dienu savā skolā. Esam patiesi gandarīti par kopā paveikto!

Lasīt vairāk >

Aicinām uz atvērto durvju dienu Latvijas skolās!

Aicinām uz atvērto durvju dienu Latvijas skolās!
Aicinām Tevi apmeklēt projektā iesaistīto skolu atvērto durvju dienu šā gada 23. augustā un piedalīties daudzveidīgos pasākumos, kas veltīti dabaszinātnēm un matemātikai! Nāc, piedalies un esi informēts!

Lasīt vairāk >

Izglītības speciālisti ir pārliecināti - Latvijas skolas var

Izglītības speciālisti ir pārliecināti - Latvijas skolas var
Šā gada 19.augustā Latvijas Universitātē dabaszinātņu un matemātikas nedēļas „Domā citādāk! Eksaktāk!” ietvaros norisinājās konference „Daba, skola un zinātne – radoši un mūsdienīgi”. Konferencē gan izglītības pētnieki, gan reformu ieviesēji, gan skolu pārstāvji dalījās savā pieredzē par to, kādu redz tālāko izglītības attīstību Latvijā, kādas izmaiņas ir ienākušas skolā un kam vēl jāmainās, lai mūsu jaunieši iegūtu mūsdienām atbilstošu izglītību.

Lasīt vairāk >

Atklājam interaktīvo izstādi

Atklājam interaktīvo izstādi
18.augustā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā plkst. 13.00 notiek interaktīvas izstādes „Daba un zinātne skolā! Mūsdienīgi!” atklāšana. Tajā piedalīsies gan Latvijas uzņēmēji, skolēni, skolēnu vecāki, augstskolu mācībspēki un citi interesenti – visi, kas ir iesaistījušies pārmaiņu ieviešanā dabaszinātņu un matemātikas izglītībā un gatavi darboties, lai šīs pārmaiņas notiktu visās skolās Latvijā.

Lasīt vairāk >

Dabaszinātņu un matemātikas metodikai Latvijā unikāls pienesums

Dabaszinātņu un matemātikas metodikai Latvijā unikāls pienesums
17. augustā Latvijas Universitātē "atvērti" trīs dabaszinātņu un matemātikas metodikai veltīti akadēmiskie izdevumi: Daces Namsones grāmata „Dabaszinātnes skolā – atbilstoši laikam”, metodisko rakstu krājums „Matemātika skolā”, Eleonoras Terēzijas Vaivodes grāmata „Ievads dabaszinību mācību metodikas vēsturē (1774 – 1940)”. Vienlaikus tika prezentēti arī jaunizveidotie dabaszinātņu un matemātikas pedagogu studiju kursi.

Lasīt vairāk >

Viena nedēļa – visā Latvijā viss par dabaszinātņu un matemātikas izglītību

Viena nedēļa – visā Latvijā viss par dabaszinātņu un matemātikas izglītību
No 2010.gada 17.augusta līdz 23.augustam Latvijā notiks dabaszinātņu un matemātikas nedēļa „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pēdējo piecu gadu laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā Latvijā, tāpēc visas nedēļas laikā ikviens interesents varēs uzzināt : • kā dabaszinātnes un matemātiku skolās apgūst mūsdienīgi; • kā ir mainījušās augstskolu studiju programmas; • kādas profesijas ir aktuālas Latvijas darba tirgū; • kā attīstās uzņēmējdarbības vide minētajā jomā; • kas jāzina katram cilvēkam par dabaszinātnēm un matemātiku; • kur iegūtās zināšanas noder ikdienā.

Lasīt vairāk >

Aicinām uz interaktīvu izstādi!

Aicinām uz interaktīvu izstādi!
18. augustā plkst. 10.00 – 17.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā (Raiņa bulvārī 19, Rīgā) projekts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Universitāti rīko interaktīvu izstādi „Daba un zinātne skolā! Mūsdienīgi!”. Nāc, apskati un izmēģini, kā laikam atbilstoši apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku skolā!

Lasīt vairāk >

Vasaras skolā saņem ceļamaizi „ziemas skolai”

Vasaras skolā saņem ceļamaizi „ziemas skolai”
Ir noslēgusies Iespējamās misijas, projekta un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotā Vasaras skola „Desmit dienas apkārt zemeslodei”. Vasaras skola ir Latvijā vēl nebijusi iniciatīva, kuras mērķis ir skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem dot iespēju citādākā veidā un vidē kā ierasts papildināt zināšanas dažādos mācību priekšmetos. Pilnveidotās mācīšanās prasmes, atgūtā pārliecība, ka uzdevumi matemātikā, fizikā vai latviešu valodā ir izpildāmi, un lielāka motivācija – tā ir ceļamaize, ko 34 Liepājas pilsētas 7. un 8. klašu skolēni ņems līdzi rudenī uzsākot jauno mācību gadu.

Lasīt vairāk >

Motivējam mācīties Vasaras skolā „Desmit dienas apkārt zemeslodei”

Motivējam mācīties Vasaras skolā „Desmit dienas apkārt zemeslodei”
No 26. jūlija līdz 6. augustam projekts sadarbībā ar programmu „Iespējamā misija” un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi rīko Vasaras skolu „Desmit dienas apkārt zemeslodei”. Vasaras skolā vairāk kā 40 Liepājas pilsētas 7. un 8. klašu skolēni interesantās un radošās nodarbībās uzlabos un pilnveidos zināšanas un prasmes tādos mācību priekšmetos kā matemātika, bioloģija, ķīmija, fizika, angļu valoda, latviešu valoda un vēsture.

Lasīt vairāk >

Eiropas Komisijas izglītības speciālisti atzinīgi novērtē pārmaiņas dabaszinātņu un matemātikas mācīšanā Latvijas skolās

Eiropas Komisijas izglītības speciālisti atzinīgi novērtē pārmaiņas dabaszinātņu un matemātikas mācīšanā Latvijas skolās
Izglītības speciālisti no Eiropas Komisijas programmas „Izglītība un apmācība 2010” pēc vizītes Latvijā matemātikas un dabaszinātņu reformu īstenošanu Latvijā vērtē kā efektīvu un kvalitatīvu!

Lasīt vairāk >

Publicēta elektroniska datu bāze ar tālākizglītības kursu dalībniekiem!

Publicēta elektroniska datu bāze ar  tālākizglītības kursu dalībniekiem!
No 2.jūlija projekta interneta vietnē publicēta elektroniska datu bāze ar skolotājiem, kuri reģistrējušies tālākizglītības kursiem dabaszinātnēs un matemātikā!

Lasīt vairāk >

Dabaszinātņu un matemātikas nedēļa „Domā citādāk! Eksaktāk!”

Dabaszinātņu un matemātikas nedēļa „Domā citādāk! Eksaktāk!”
No 2010. gada 17. līdz 23. augustam visos Latvijas novados notiek dabaszinātņu un matemātikas nedēļa „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kuras laikā ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar valstī veiktajām izmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā.

Lasīt vairāk >

Publiskās lekcijas dabaszinātņu un matemātikas nedēļā

Publiskās lekcijas dabaszinātņu un matemātikas nedēļā
Dabaszinātņu un matemātikas nedēļas „Domā citādāk! Eksaktāk!” ietvaros šā gada 17. augustā notiks publiskās lekcijas ar vieslektoru un vietējo lektoru piedalīšanos Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19.

Lasīt vairāk >

Projektā viesojas izglītības speciālisti no Igaunijas

Projektā viesojas izglītības speciālisti no Igaunijas
4. jūnijā projektā viesojās matemātikas skolotāji un metodisko apvienību vadītāji no Igaunijas. Viesi tika iepazīstināti ar veiktajām reformām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā Latvijā.

Lasīt vairāk >

Dabaszinātņu diena „Dabaszinātnes – tas ir interesanti” Alūksnes un Apes novada skolēniem

Dabaszinātņu diena „Dabaszinātnes – tas ir interesanti” Alūksnes un Apes novada skolēniem
27.maijā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā norisinājās pasākums „Dabaszinātnes – tas ir interesanti”, kurā piedalījās Alūksnes un Apes novada jaunieši. Pasākuma ietvaros skolēni darbojās ķīmijas, fizikas, bioloģijas un dabaszinību radošajās darbnīcās, kā arī tikās ar vieslektorēm, kuru darba pieredze ir saistīta ar dabaszinātnēm un matemātiku.

Lasīt vairāk >

Turpinās tālākizglītības kursu datu bāzes veidošana

Turpinās tālākizglītības kursu datu bāzes veidošana
Aicinām skolotājus plānot savu tālākizglītību un pieteikties kursiem, iegūstot iespēju bez maksas apgūt 36 vai 54 stundu tālākizglītības programmas līdz pat 2013.gadam! Pieteikšanās projekta īstenotajiem tālākizglītības kursiem pagarināta līdz 2010.gada 30.jūnijam.

Lasīt vairāk >

Dabaszinātņu diena Tukuma Raiņa ģimnāzijā

Dabaszinātņu diena Tukuma Raiņa ģimnāzijā
28. maijā Tukuma Raiņa ģimnāzijā norisinājās dabaszinātņu diena 10. klasēm. Tika izveidoti 4 dabaszinātņu posteņi (ķīmijā, bioloģijā, fizikā un ģeogrāfijā). Katrā no posteņiem skolēniem bija jāveic dažādi skolotāju sagatavoti erudīcijas un pētnieciskie uzdevumi.

Lasīt vairāk >

Konkurss „Asprātīgais dabaszinātnieks” Siguldas Valsts ģimnāzijā

Konkurss „Asprātīgais dabaszinātnieks” Siguldas Valsts ģimnāzijā
27.maijā Siguldas Valsts ģimnāzijā notika intereses veicināšanas pasākums – konkurss „Asprātīgais dabaszinātnieks”. Konkursu saviem skolasbiedriem organizēja 11.klases skolēni, kuri projekta ietvaros bija piedalījušies pasākumos Latvijas skolu jauniešiem „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Puišiem darbā palīdzēja klasesbiedri. Konkursā piedalījās 8., 10. un 11. klases skolēnu komandas, kurām līdzi juta skolasbiedri, kā arī projekta speciālisti.

Lasīt vairāk >

Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Grobiņas ģimnāzijā

Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Grobiņas ģimnāzijā
Šī gada 25.maijā Grobiņas ģimnāzijā norisinājās projekta ietvaros rīkots pasākums "Domā citādāk! Eksaktāk!", kuru sadarbībā ar bioloģijas skolotāju organizēja 11. klašu skolēni. Pasākumā tika iesaistīta 10. un 11. klase. Pasākuma gaitā skolēni uz sarunu tikās ar Liepājas Universitātes pasniedzēju Jāni Kārkliņu, kā arī devās mācību ekskursijā pie tulpju selekcionāra Jura Egles.

Lasīt vairāk >

Turpinās tālākizglītības kursu datu bāzes veidošana!

Turpinās tālākizglītības kursu datu bāzes veidošana!
Aicinām skolotājus plānot savu tālākizglītību un pieteikties kursiem, iegūstot iespēju bez maksas apgūt 36 vai 54 stundu tālākizglītības programmas līdz pat 2013.gadam! Pieteikšanās projekta īstenotajiem tālākizglītības kursiem pagarināta līdz 2010.gada 30.jūnijam.

Lasīt vairāk >

Ventspils novada skolēni tiekas pasākumā „Domā citādāk! Eksaktāk!”

Ventspils novada skolēni tiekas pasākumā „Domā citādāk! Eksaktāk!”
„Domā citādāk! Eksaktāk!” – ar šādu devīzi 13. maijs aizritēja Ugāles vidusskolā, kur kopīgam pasākumam pulcējās devīto klašu skolnieki un skolotāji no Ugāles, Puzes, Piltenes, Popes un Užavas. Pasākuma mērķi bija radīt interesi par eksakto mācību priekšmetu apguvi, kā arī iepazīstināt Ventspils novada skolēnus ar mācību un ārpusklases darbu Ugāles vidusskolā.

Lasīt vairāk >

Zinātniskā nedēļa „Domā citādāk! Eksaktāk!” Bauskas 1. vidusskolā

Zinātniskā nedēļa „Domā citādāk! Eksaktāk!” Bauskas 1. vidusskolā
Iedvesmojoties no projekta organizētā pasākuma Latvijas skolu jauniešiem „Domā citādāk! Eksaktāk!”, 2010. gada 26. – 30. aprīlī Bauskas 1. vidusskolā norisinājās zinātnes nedēļa 7.-12. klašu skolēniem „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Bauskas 1. vidusskolas jaunieši katru dienu visas nedēļas garumā piedalījās kādā no skolas piedāvātajiem zinātniskajiem pasākumiem.

Lasīt vairāk >

Pilotskolu skolotāji izvērtē atbalsta materiālus un mācās

Pilotskolu skolotāji izvērtē atbalsta materiālus un mācās
6. un 7. maijā seminārā “Skolotāju atbalsta materiālu aprobācijas norise” tikās skolotāji no 12 projekta pilotskolām ar aprobācijas pieredzi.

Lasīt vairāk >

„Domā citādāk! Eksaktāk!” A.Upīša Skrīveru vidusskolā

„Domā citādāk! Eksaktāk!” A.Upīša Skrīveru vidusskolā
2010. gada 29. aprīlī A.Upīša Skrīveru vidusskolā norisinājās karjeras diena 10.-11. klašu skolēniem „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākums tika rīkots, atsaucoties uz projekta „Dabaszinātnes un matemātika” 2010.gada 3. un 4.februārī organizēto pasākumu Latvijas skolu jauniešiem „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kurā piedalījās arī A. Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni. Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnos interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, parādot iespējas skolā iegūtās zināšanas izmantot zinātniskajā darbībā un inovatīvajā uzņēmējdarbībā.

Lasīt vairāk >

Projekts aicina pieteikties tālākizglītības kursiem!

Projekts aicina pieteikties tālākizglītības kursiem!
Nenokavē! Līdz 31.maijam iespējams pieteikties bezmaksas tālākizglītības kursiem 2010. un 2011.gadam dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem. Tālākizglītības kursu programmas tiek īstenotas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Lasīt vairāk >

Seko projekta aktivitātēm!

Seko projekta aktivitātēm!
Seko projekta aktivitātēm portālā draugiem.lv un twitter.com !

Lasīt vairāk >

Skolēni – eksperti vērtē mācību spēles un interaktīvos diskus

Skolēni – eksperti vērtē mācību spēles un interaktīvos diskus
Kopš šī gada janvāra projekts regulāri sadarbojas ar skolēniem - padomdevējiem, kas līdz ar dabaszinātņu un matemātikas ekspertiem aprobē projekta sagatavotos elektroniskos materiālus 7. - 9. klašu skolēniem. Ar 22.aprīli līdzīga prakse tiek uzsākta arī projekta veidoto 7. – 9. klašu didaktisko mācību spēļu aprobācijai.

Lasīt vairāk >

Skolotāji tiekas pieredzes apmaiņas seminārā Smiltenē

Skolotāji tiekas pieredzes apmaiņas seminārā Smiltenē
15. aprīlī Smiltenes ģimnāzijā notika pieredzes apmaiņas seminārs projektā iesaistīto skolu (pilotskolu un atbalsta skolu) bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājiem. Lai reģiona skolotājiem dotu iespēju apmainīties pieredzē, kā arī profesionāli pilnveidoties, projekta speciālistu vadībā seminārā norisinājās atklāto stundu vērošana un analīze.

Lasīt vairāk >

Matemātikas skolotāji tiekas konferencē Ogrē

Matemātikas skolotāji tiekas konferencē Ogrē
2010. gada 9. un 10. aprīlī Ogres 1.vidusskolā norisinājās Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības (LMSA) un projekta rīkota konference skolotājiem „Vērtēšana matemātikā”. Kopā konference pulcēja vairāk nekā 130 matemātikas skolotāju no visiem Latvijas reģioniem.

Lasīt vairāk >

Desmitiem tūkstošu spēlētāju gatavi pārbaudīt, vai zina to, ko skolēni!

Desmitiem tūkstošu spēlētāju gatavi pārbaudīt, vai zina to, ko skolēni!
Laikā no 16. – 31. martam portāla draugiem.lv lietotāji varēja piedalīties projekta un Iespējamās misijas veidotajā erudīcijas spēlē „Vai zini, to ko skolēns?”. Tā bija iespēja izdzīvot 12 skolas gadus, katru dienu atbildot uz jautājumiem un risinot uzdevumus no attiecīgās klases mācību vielas. Atsaucība bijusi patiesi liela – vairāk kā 63 000 spēlētāju bija gatavi pārbaudīt, vai zina to, ko skolēni!

Lasīt vairāk >

Aizritējusi RTU Atvērto durvju diena

Aizritējusi RTU Atvērto durvju diena
10.aprīlī Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) vēra savas durvis topošajiem studentiem, to ģimenēm un visiem citiem interesentiem. Studēt gribētājiem šogad bija iespēja ne tikai iepazīties ar RTU fakultātēm, to piedāvātajām studiju programmām, bet plašu informatīvi izglītojošu programmu, kuras ietvaros sevi prezentēja arī projekts „Dabaszinātnes un matemātika”.

Lasīt vairāk >

Noslēdzies viens no vērienīgākajiem konkursiem skolēniem šajā mācību gadā

Noslēdzies viens no vērienīgākajiem konkursiem skolēniem šajā mācību gadā
1.aprīlī dabaszinātņu un matemātikas konkursā uz savstarpēju sacensību klātienē tikās trīsdesmit astoņi 7. – 9.klašu skolēni no visas Latvijas, kas iepriekš sevi kā erudītākos un izturīgākos bija pierādījuši neklātienes konkursā, laikā no 2009. gada 5.oktobra līdz pat 2010. gada 21.martam katru nedēļu projekta interneta vietnē dzm.lv elektroniski atbildot uz konkursa jautājumiem.

Lasīt vairāk >

Konference „Vērtēšana matemātikā”

Konference „Vērtēšana matemātikā”
2010. gada 9. un 10. aprīlī Ogres 1.vidusskolā notiek Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības un projekta „Dabaszinības un matemātika” rīkota konference skolotājiem „Vērtēšana matemātikā”.

Lasīt vairāk >

Aizvadīta projekta informācijas diena Liepājā

Aizvadīta projekta informācijas diena Liepājā
Šī gada 26. martā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā notika projekta informācijas diena, kurā kopā tikās 103 fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāji no Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes novada un Liepājas pilsētas.

Lasīt vairāk >

Aicinām skolēnus uz klātienes konkursu!

Aicinām skolēnus uz klātienes konkursu!
2010.gada 21.martā noslēdzās projekta „Dabaszinātnes un matemātika” konkursa dabaszinātnēs un matemātikā 7. – 9. klašu skolēniem neklātienes kārta. Konkurss elektroniski projekta interneta vietnē dzm.lv sākās 2009.gada 5.oktobrī. Kopā tajā bija reģistrējušies gandrīz 3000 dalībnieku, no kuriem 435 aktīvi piedalījušies katrā no konkursa kārtām.

Lasīt vairāk >

Skolotāji atzinīgi vērtē tālākizglītības kursu programmu

Skolotāji atzinīgi vērtē tālākizglītības kursu programmu
2010. gada 19. martā notika projektā izstrādātās tālākizglītības 36 stundu kursu programmas aprobācijas 1. seminārs. Kursu mērķis ir sniegt skolotājiem nepieciešamo metodisko atbalstu bioloģijas, matemātikas, fizikas un ķīmijas mācīšanā 7.- 9. klasē. Programmas aprobāciju uzsāka atbalsta skolu fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāji, kas kopumā kursu programmu novērtēja atzinīgi.

Lasīt vairāk >

Pārbaudi savas zināšanas un spēlē projekta spēli portālā draugiem.lv!

Pārbaudi savas zināšanas un spēlē projekta spēli portālā draugiem.lv!
Projekts sadarbībā ar programmu "Iespējamā misija" un portāla "draugiem.lv" sadaļu "Brain" izveidojis konkursu – 12 spēles, kurās katru dienu vari pārbaudīt, vai zini to, ko skolēns. Divpadsmit dienās izdzīvo divpadsmit skolas gadus! Konkurss notiek no 16. – 31. martam.

Lasīt vairāk >

Tālākizglītības kursu aprobācija

Tālākizglītības kursu aprobācija
2010. gada 19. martā tiek uzsākta projektā izstrādātās tālākizglītības 36 stundu kursu programmas aprobācija jeb pārbaudīšana praksē. Martā un aprīlī programmu aprobēs atbalsta skolu fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāji, lai jau sākot ar augustu kursi būtu pieejami visiem skolotājiem, kas māca bioloģiju, fiziku, ķīmiju, matemātiku 7.-12. klasē un ir apmeklējuši projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” rīkotos 72 stundu kursus.

Lasīt vairāk >

Pilotskolu bez aprobācijas pieredzes skolotāju seminārs

Pilotskolu bez aprobācijas pieredzes skolotāju seminārs
2010. gada 11. martā norisinājās pilotskolu bez aprobācijas pieredzes fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāju seminārs par projekta sagatavoto skolotāju atbalsta materiālu aprobācijas gaitu skolās un vēroto mācību stundās.

Lasīt vairāk >

Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Āgenskalna Valsts ģimnāzijā

Pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!” Āgenskalna Valsts ģimnāzijā
2010. gada 9. martā Āgenskalna Valsts ģimnāzijā notika pasākums skolēniem intereses veicināšanai par dabaszinātnēm un matemātiku „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākums tika rīkots, atsaucoties uz projekta „Dabaszinātnes un matemātika” 2010.gada 3. un 4.februārī organizēto pasākumu Latvijas skolu jauniešiem „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kurā piedalījās arī Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēni. Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnos interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, parādot iespējas skolā iegūtās zināšanas izmantot zinātniskajā darbībā un inovatīvajā uzņēmējdarbībā.

Lasīt vairāk >

Aicinām skolēnus sarosīties pēdējām divām konkursa neklātienes kārtām!

Aicinām skolēnus sarosīties pēdējām divām konkursa neklātienes kārtām!
Finišam šajā mācību gadā tuvojas konkurss dabaszinātnēs un matemātikā 7. – 9. klašu skolēniem. 15.martā tiek atklāta pēdējā konkursa neklātienes kārta, kas elektroniski notiek projekta mājas lapā. Konkurss sākās 2009.gada 5.oktobrī, līdz šim tajā ir reģistrējušies gandrīz 3000 dalībnieku, no kuriem 435 aktīvi piedalījušies katrā no konkursa kārtām. Pēdējām divām konkursa neklātienes kārtām aicinām sarosīties visus konkursa aktīvistus, jo labākie gada konkursanti tiks uzaicināti uz aizraujošu pasākuma finālu klātienē, kas notiks 1. aprīlī Rīgā.

Lasīt vairāk >

Turpinām sadarbību ar skolēnu - padomdevēju komandu

Turpinām sadarbību ar skolēnu - padomdevēju komandu
Projekta izveidotā skolēnu - padomdevēju komanda turpina darbu, lai izvērtētu projekta sagatavotos elektroniskos materiālus 7.-9.klašu skolēniem. 2010.gada 3. martā jau uz otro tikšanos, lai izvērtētu bioloģijas disku 7.klasei, ieradās 7.klašu skolēni no Babītes vidusskolas, Mārupes vidusskolas un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas. Šoreiz skolēni vērtēja tematus par sēnēm, aļģēm un ķērpjiem. Padomdevēju komanda CD izpētīja gan no saturiskā, gan arī vizuālā viedokļa, kā arī novērtēja materiālu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā tikšanās reizē redzēto.

Lasīt vairāk >

Projekta informācijas diena Liepājā

Projekta informācijas diena Liepājā
Šī gada 26. martā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā notiek projekta informācijas diena. Piedalīties aicināti fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas pamatskolu, kā arī vidusskolu skolotāji no Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes novada un Liepājas pilsētas.

Lasīt vairāk >

Informācijas diena Rīgas skolotājiem

Informācijas diena Rīgas skolotājiem
Šā gada 25. februārī Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā notiks informācijas diena Rīgas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem.

Lasīt vairāk >

Projekts piedalās izstādē „Grāmata 2010”

Projekts piedalās izstādē  „Grāmata 2010”
2010. gada 25.-28.februārī projekts „Dabaszinātnes un matemātika” iepazīstina visus izstādes „Grāmata 2010” apmeklētājus ar sagatavotajiem mācību un metodiskajiem materiāliem skolēniem un skolotājiem dabaszinātnēs un matemātikā.

Lasīt vairāk >

Skolēni–eksperti izvērtē fizikas un matemātikas diskus

Skolēni–eksperti izvērtē fizikas un matemātikas diskus
Projekts turpina darbu, lai izvērtētu skolēnu CD fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā. Vai diskos ievietotā informācija ir interesanta? Vai tā noder skolēnam, mācoties kādu noteiktu tēmu? Vai attēli, animācijas un video ir saprotami un interesanti? Vai var ērti atrast jautājumus uz visām savām atbildēm par katru konkrēto tēmu? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem vislabāk var atbildēt tieši skolēni, kuri nākotnē lietos projekta sagatavotos diskus skolēniem.

Lasīt vairāk >

Jaunieši tikās ar Latvijas zinātniekiem un uzņēmējiem

Jaunieši tikās ar Latvijas zinātniekiem un uzņēmējiem
Projekts „Dabaszinātnes un matemātika” 2010.gada 3. un 4.februārī organizēja pasākumu Latvijas skolu jauniešiem „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnos interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, parādot iespējas skolā iegūtās zināšanas izmantot zinātniskajā darbībā un inovatīvajā uzņēmējdarbībā. Šādi pasākumi mudina skolotājus pašiem savās skolās rīkot līdzīgus pasākumus, lai veicinātu skolas un uzņēmēju sadarbību, kam ir būtiska ietekme uz Latvijas darba tirgus kvalitāti ilgtermiņā.

Lasīt vairāk >

„Domā citādāk! Eksaktāk!” – ieraudzīt sevī zinātnieku un uzņēmēju

„Domā citādāk! Eksaktāk!” – ieraudzīt sevī zinātnieku un uzņēmēju
2010.gada 3. un 4.februārī Valsts izglītības satura centra īstenotais Eiropas Savienības struktūrfondu projekts „Dabaszinātnes un matemātika” organizē pasākumu Latvijas skolu jauniešiem „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākuma mērķis ir pilnveidot skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, parādot iespējas skolā iegūtās zināšanas izmantot zinātniskajā darbībā un inovatīvajā uzņēmējdarbībā.

Lasīt vairāk >

Skolēni – projekta padomdevēju komanda

Skolēni – projekta padomdevēju komanda
Lai projekta sagatavotie elektroniskie interaktīvie materiāli skolēniem būtu ne tikai atbilstoši mācību priekšmetu standartos noteiktajām prasībām, bet būtu interesanti un saistoši 7.-9.klašu skolēniem, kas diskus turpmāk izmantos, projekts ir izveidojis skolēnu padomdevēju komandu.

Lasīt vairāk >

Daugavpilī notiks informācijas diena skolotājiem

Daugavpilī  notiks informācijas diena skolotājiem
Kāpēc skolēniem patīk vai nepatīk apgūt dabaszinātnes un matemātiku? Kā uzlabot skolēnu nākotnes iespējas konkurēt darba tirgū? Kādas izmaiņas ienāk skolās Daugavpilī? Kuri ir radošākie novadu skolotāji dabaszinātnēs un matemātikā? Kāpēc tieši šīs skolas saņem Eiropas Savienības projekta atbalstu? Ko iegūs citas Daugavpils skolas? Kā mūsdienīgi mācīt dabaszinātnes un matemātiku?Kāpēc skolēniem patīk vai nepatīk apgūt dabaszinātnes un matemātiku? Kā uzlabot skolēnu nākotnes iespējas konkurēt darba tirgū? Kādas izmaiņas ienāk skolās Daugavpilī? Kuri ir radošākie novadu skolotāji dabaszinātnēs un matemātikā? Kāpēc tieši šīs skolas saņem Eiropas Savienības projekta atbalstu? Ko iegūs citas Daugavpils skolas? Kā mūsdienīgi mācīt dabaszinātnes un matemātiku?

Lasīt vairāk >

Aicinām skolotājus pieteikties kursiem!

Aicinām skolotājus pieteikties kursiem!
Projekts atgādina, ka turpinās pieteikšanās skolotāju tālākizglītības kursiem bioloģijā, fizikā, ķīmijā, matemātikā, kā arī programmās divu mācību priekšmetu skolotājiem. Pieteikties var katrs skolotājs individuāli, aizpildot pieteikuma anketu projekta mājas lapā www.dzm.lv sadaļā „Pedagogiem”. Kursu īstenošanu plānots uzsākt no 2010. gada aprīļa. Kopš 2009. gada rudens notiek kursu aprobācijas process, kura gaitā sešas skolotāju grupas jau apmeklē projekta organizētos tālākizglītības kursus.

Lasīt vairāk >

Projekts veiksmīgi turpina otro darba gadu

Projekts veiksmīgi turpina otro darba gadu
Valsts izglītības satura centra īstenotais Eiropas Savienības struktūrfondu projekts „Dabaszinātnes un matemātika” (turpmāk tekstā – projekts) 2010. gadā veiksmīgi turpina uzsākto darbu. Jau 2009. gadā projekts pabeidza 7.-9.klases fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas programmu paraugu projektu sagatavošanu (programmu paraugi publicēti projekta interneta mājaslapā www.dzm.lv dokumentu apspriešanai sabiedrībā). Projekta komanda turpina darbu pie skolotāju atbalsta materiālu izstrādes. Atbalsta materiāli minētajos mācību priekšmetos tiek veidoti kā vienota sistēma, tiek sagatavoti gan metodiskie materiāli pedagogiem, dažādi vizuālie materiāli, mācību filmas, gan elektroniskie materiāli skolēniem, daudzveidīgas didaktiskās spēles un citi materiāli. Šobrīd notiek projekta sagatavoto materiālu izmēģināšana projekta izmēģinājumskolās. Pirmie atbalsta materiālu komplekti skolās nonāks nākamā mācību gada sākumā.

Lasīt vairāk >