8.4. Prizmas tilpuma aprēķināšana

Taisnas prizmas tilpumu aprēķina, izmantojot formulu:

Vtaisnai prizmai= Spamatam· Hprizmai

Piemērs.

Dots Pilnas virsmas aprēķins
Taisna paralēlskaldņa pamats ir rombs, kura diagonāles ir 6 cm un 8 cm garas, bet prizmas garākā diagonāle ar pamata plakni veido 30° leņķi.
1) Spamatam= 6 · 8 = 48 cm2

2) Prizmas garākā diagonāle atbilst pamata garākajai diagonālei → prizmas diagonāles un pamata plaknes veidotais leņķis ir leņķis starp A1C un AC.

3) No taisnleņķa trijstūra AA1C aprēķina prizmas augstumu AA1.
AA1= AC · tg30° = (cm).
4) Vtaisnai prizmai=  Spamatam· Hprizma i=
=

Taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšanai ērti izmantot formulu

Vtaisnstūra paralēlskaldnim= a · b · c, kur

a, b un c ir taisnstūra paralēlskaldņa dimensijas – garums, platums un augstums.