ĶĪMIJA
9. klase 2. temats No izejvielas līdz produktam
3. stunda. Metālu iegūšana no oksīdiem

 

Stundā sasniedzamie rezultāti:

 

  • Apraksta ar ķīmisko reakciju vienādojumiem metālu iegūšanu no oksīdiem (reducētāji C, CO, H2 ), shematiski attēlo elektronu pāreju, nosaka oksidētāju un reducētāju.
  • Novērtē jaunāko metālapstrādes tehnoloģiju priekšrocības, noskatoties filmu vai apmeklējot metālapstrādes uzņēmumu.

 

 

 

 

Stundā izmantojamie atbalsta materiāli:

 

Uzdevumu piemēri

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.

Interaktīvās tāfeles materiāls Materiālu ražošanas procesa shēma
Filma Ķīmiskie procesi metalurģijā un metālapstrādē
Filma Jaunākās tehnoloģijas metālapstrādes uzņēmumos Latvijā

 

 

 

Stundai nepieciešamie resursi: 


Demonstrējums.
Vara(II) oksīda iedarbība ar ūdeņradi. [1]


H2 (var iegūt, ar Kipa aparātu), CuO, stikla caurule, laboratorijas statīvs, 2 gumijas aizbāžņi, spirta lampiņa.

 

 

 

 

Ieteikumi:

 

Izmantojot vizuālo materiālu, stundas sākumā, ieteicams atgādināt, ka ieži (rūdas) ir izejvielas metālu iegūšanai, ka daudzu rūdu galvenā sastāvdaļa ir metālu oksīdi.


Demonstrējums apstiprinās apgalvojumu, ka starp oksīdu un reducētāju notiek aizvietošanas reakcija, kuras rezultātā rodas metāls.


Pievērš skolēnu uzmanību, ka C, CO un H2 reakcijās ar metālu oksīdiem ir reducētāji. Skolēnam jāsaprot, ka oksidēšanās un reducēšanās ir savstarpēji saistīti procesi. Nav paredzēts sastādīt elektronu bilances vienādojumus.


3.3. uzdevumu ieteicams saistīt ar demonstrējumu.