24. augustā Latvijas Universitātē notika vērienīgākā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference, kurā tikās vairāk nekā 650 skolotāju, augstskolu mācībspēku, ekspertu, zinātnieku un uzņēmēju, lai diskutētu, kā uzlabot mācīšanas kvalitāti.

Mediju vidē šovasar aktīvi notika domu apmaiņa par to, ka skolēnu rezultāti matemātikas centralizētajā eksāmenā ir nepietiekami; līdzīgas tendences vērojamas, analizējot citu eksāmenu un diagnosticējošo darbu rezultātus, kā arī skolotāji ir nedaudz satraukti par gaidāmo kompetenču pieejas ieviešanu mācību saturā, tāpēc konferencē tika akcentētas šīs aktualitātes.

Konferenci organizēja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (iepriekš zināms kā Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs) sadarbībā ar LU fakultātēm, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.


Foto: Renāte Šnore