2009. gada 11. septembris „Liesma” (Valmiera)

Skolas gadu sāk ar vasarā apgūto