Misija

Turpināt īstenot uzsāktās pārmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā Latvijā atbilstoši mūsdienu pasaulē notiekošajām pārmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā un nodrošināt uzsākto reformu ilgtspēju pamata un vidējā izglītības posmā, kā arī sekmēt saikni starp vidējo un augstāko izglītību un darba tirgu.

Vīzija

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (iepriekš Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs) ir vieta, kur profesionālu atbalstu var gūt skolotāji un ieinteresēti skolēni. Skolā jaunieši ar interesi apgūst eksaktos mācību priekšmetus skolēnam atvērtā mācību procesā. Skolēni kļūst par pētniekiem, izzina, secina, paši veic eksperimentus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, saskata saikni starp reālo dzīvi un klasē apgūto, mērķtiecīgi izzina turpmākās izglītības iespējas universitātē un tālākās karjeras iespējas darba tirgū. Inovatīvās pieredzes skolās darbojas motivētas skolotāju komandas, kurās skolotāji pastāvīgi pilnveido savu profesionālo meistarību un kopā ar mums nodod savu jauniegūto pieredzi tālāk citu skolu skolotājiem visā Latvijā. Atnākot uz universitāti, tiek tālāk turpināts skolā iesāktais.

Mūsu vērtības

Profesionāls darbs komandā, kas ar savu aizrautību bagātina Latvijas izglītības sistēmu ar inovatīvām idejām un to risinājumiem. Mēs - fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas izglītības eksperti strādājam kopā, lai skolēnam veidotos vienota pamatjēdzienu sistēma par dabu un tehniku, matemātiskajiem modeļiem, kā arī interese par dabaszinātnēm un matemātiku.
 
Skolēnam atvērts mācību process dabaszinātnēs un matemātikā - tāds, kurā tiek veidotas sadarbības attiecības starp skolēniem un skolotājiem.

Mūsu pieredze, kuru nododam skolotājiem, lai skolotāji visās skolās savā  darbā izmantotu 21.gadsimtam atbilstošas mācību metodes un tehnoloģijas, strādātu sakārtotā mācību vidē, kas ceļ skolotāja pašapziņu. Mēs esam gandarīti, ka tādas skolas jau ir Daugavpilī, Jelgavā, Lizumā, Vecumniekos, Viļānos un citur.
 
Sadarbība starp augstskolām, skolām un uzņēmējiem, lai veicinātu skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, kā arī mērķtiecīgu karjeras izvēli.

Mūsu logotips
Mūsu atpazīstamības zīme ir krāsains ābols, kurš simbolizē piecu patstāvīgu elementu saistību un vienotību.


Informatīvs materiāls par centra darbību latviešu valodā (pdf)
Informatīvs materiāls par centra darbību angļu valodā (pdf)