Sadarbības partneri

Viens no projekta "Dabaszinātnes un matemātika" uzdevumiem ir bijis veidot atvērtu mācību vidi, sasaisti ar reālo dzīvi. Lai to panāktu, mācību materiālos tika iekļauti piemēri no konkrētiem uzņēmumiem, veidotas mācību filmas, apmeklētas ražotnes.

Uzņēmumi, ar kuriem izveidojusies laba sadarbība, ir atsaucīgi uzņemt skolēnus un skolotājus mācību ekskursijās. Esam strādājuši pie tā, kā ekskursijas veidot pārdomātas un atbilstošas mācību programmai. Šāda veida pieredze skolēniem ir svarīga, lai, nosakot izvēli par savu nākotnes profesiju, būtu zināšanas kā plānot savu turpmāko izglītību, kādas prasmes būs nepieciešams apgūt un pielietot.

Sadarbībā ar uzņēmējiem izveidotas mācību filmas, piemēram, kā gatavo zāles uzņēmumā „Grindeks”, sadarbībā ar SIA „AGA” – kā iegūst gāzes pārtikas rūpniecībā. Rīkojot pasākumus skolēniem, kuri veicina interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, tajos aicināti arī dažādu uzņēmumu pārstāvji. Šādās diskusijās jaunieši uzklausa uzņēmēju pieredzi biznesā, uzzina, kādam jābūt jaunajam uzņēmējam Latvijā.

Pateicamies atbalstītājiem un sadarbības partneriem!


UZŅĒMUMI:

 
  


  
  
  
  
  
 
 


SOCIĀLIE PARTNERI

Seko projekta aktivitātēm portālā draugiem.lv!


ASOCIĀCIJAS, FEDERĀCIJAS UN SAVIENĪBAS

 
  

Esam atvērti sadarbībai!