Dabaszinātņu un matemātikas nedēļa 2011

2011.gada 23. - 27.augusts, Rīga

“Domā citādāk! Eksaktāk!”

Mūsdienu pasaule mums katru dienu sniedz jaunas iespējas un izaicinājumus. Skolu uzdevums - būt kopsolī ar laiku, piedāvājot modernas zināšanas radošā, daudzveidīgā mācību procesā, izmantojot jaunākās tehnoloģiju iespējas. Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, jau vairāku gadu garumā notiek reformas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā, lai skolēni ne tikai apgūtu zināšanas, bet arī iegūtu nākotnes darba tirgum nepieciešamās prasmes.

Izglītības un zinātnes ministrija 2011. gada augustā organizēja Dabaszinātņu un matemātikas nedēļu, aicinot ikvienu palūkoties uz pasauli citādāk, eksaktāk! Iepazīsties ar izmaiņām un pārliecinies, ka mācīties dabaszinātnes un matemātiku ir aizraujoši!

Dabaszinātņu un matemātikas nedēļu organizē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Universitāte, Rīgas dome, UNESCO Latvijas Nacionālā Komisija.

Programma
Otrdiena,
23.augusts
Atvērto durvju diena Latvijas skolās
Trešdiena,
24.augusts
Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītības starptautiskais samits 2011
Ceturtdiena,
25.augusts
Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītības starptautiskais samits 2011
Izglītības izstāde “Daba un zinātne skolā! Aizraujoši!”
Piektdiena,
26.augusts
Izglītības izstāde “Daba un zinātne skolā! Aizraujoši!”
Sestdiena,
27.augusts
Izglītības izstāde “Daba un zinātne skolā! Aizraujoši!”


Pamatinformācija par Dabaszinātņu un matemātikas nedēļu 2011 „Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītības starptautiskā samita 2011” kopsavilkums