Skolotāju atbalsta materiāli

Projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos” ietvaros sagatavoti skolotāju atbalsta materiālus 10.-12.klasei matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un dabaszinībās.


! Piekļūt materiāliem, kas paredzēti reģistrētajiem lietotājiem, iespējams, autorizējoties elektroniskajā skolvadības sistēmā E-klase vai mācību sociālajā tīklā Mykoob! Lai piekļūtu materiāliem:
1. Jābūt E-klases vai Mykoob reģistrētajiem lietotājiem.
2. Jāpieslēdzas E-klasei vai Mykoob, ievadot savu E-klases lietotājvārdu un paroli.
3. Kad esat autorizējies, meklējiet ESF projekta "Dabaszinātnes un matemātika" (dzm.lv) atbalsta materiālus.