Bioloģija, 7. klase: "Putnu galvenās pazīmes"
Bioloģija, 10. klase: "Kāpēc augi atšķiras?"
Dabaszinības, 2. klase: "Materiāls jumta salabošanai"
Dabaszinības, 4. klase: "Auga uzbūve saistībā ar vidi, kurā tas aug"
Dabaszinības, 4. klase: "Dārzs uz palodzes"
Dabaszinības, 4. klase: "Kā būvē augstceltnes?"
Dabaszinības, 5. klase: "Termosa modeļa izveidošana"
Fizika, 8. klase: "Skaņas izolēšana"
Fizika, 12. klase: "Redzes uzlabotāja modelēšana"
Matemātika, 1. klase: "Pāra un nepāra skaitļi"
Matemātika, 3. klase: "Kalendārs"
Matemātika, 3. klase: "Lentīte dāvanu kastītei"
Matemātika, 3. klase: "Objektu grupēšana pēc kopīgām un atšķirīgām pazīmēm"
Matemātika, 3. klase: "Statistiskais pētījums"
Matemātika, 3. klase: "Teksta uzdevumu risināšana"
Matemātika, 4. klase: "Ātrums"
Matemātika, informātika, 8. klase: "Pētījuma anketu izveidošana, rezultātu apkopošana un prezentēšana"