UNIVERSITĀTES
Nāc studēt dabaszinātnes, matemātiku un tehnoloģijas!

Ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc studēt ar dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju jomu saistītas zinātnes. Piemēram, ja esi apguvis bioloģiju, vari veidot savu uzņēmumu, kā to ir izdarījis pazīstamais biologs Juris Šteinbergs. Ja esi apguvis ķīmiju, vari strādāt ne tikai tādos pasaulē pazīstamos uzņēmumos kā „Olainfarm” un „Grindeks”, bet arī kļūt par pētnieku, kas izdara jaunus atklājumus, kas iemanto pasaules slavu, kā to dara, piemēram, Neorganiskās ķīmijas institūta speciālisti. Un šie ir tikai daži no daudziem piemēriem, jo dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju speciālisti strādā gan bankās, gan valsts pārvaldē, gan uzņēmumos, gan veiksmīgi dibina savus uzņēmumus.

Ar dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju jomu saistītu izglītību var iegūt šādās Latvijas Universitātes fakultātēs:

Bioloģijas fakultāte

Fizikas un matemātikas fakultāte

Datorikas fakultāte

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Ķīmijas fakultāteVēlies mācīties Latvijas Universitātē vēl pirms kļūsti par studentu

Apmeklē Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu nodarbības! 

LU studentu un mācībspēku rīkotas nodarbības 8. – 12. klašu skolēniem notiek reizi mēnesī visa mācību gada garumā. Tās piedāvā plašu aktivitāšu klāstu: konkursus, lekcijas, praktiskas nodarbības laboratorijās un brīvā dabā, eksperimentus un pētījumus.  Dalība ir bezmaksas. 

Katrai no nodarbībām iepriekš jāreģistrējas Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu mājas lapās:


 Jauno biologu skolaJauno fiziķu skolaE. Birznieka Jauno ģeogrāfu skola Jauno ķīmiķu skolaVides akadēmija
Mazā matemātikas universitāte


Latvijas Universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Liepājas Universitāte
Daugavpils Universitāte
Rēzeknes Augstskola
Vidzemes Augstskola
Ventspils Augstskola
Latvijas Lauksaimniecības universitāte