Konkursa noteikumi
Konkurss dabaszinātnēs un matemātikā

7. – 9. klašu skolēniem
„DOMĀ! ZINI! MĀCIES!”

2016./2017. mācību gadāKONKURSA NOLIKUMS

1. MĒRĶIS
Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, skolēniem pielietot un papildināt skolā gūtās zināšanas fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā.

2. ORGANIZATORI UN ATBALSTĪTĀJI
2.1. Konkursu rīko Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC).
2.2. Konkursu atbalsta LU fonds.
2.3. Papildu informāciju par konkursu var iegūt pa tālruni 67033740 vai e-pastu siic@lu.lv, SIIC mājas lapā www.dzm.lu.lv.

3. DALĪBNIEKI, DALĪBAS NOSACĪJUMI
3.1. Konkursā var piedalīties vispārizglītojošo skolu 7., 8., 9. klašu skolēni.
3.2. Skolēni dalībai konkursā reģistrējas mājas lapā www.dzm.lu.lv sadaļā „Skolēniem” individuāli, norādot prasīto informāciju.
3.3. Konkursa dalībnieku sniegtā personiskā informācija tiks izmantota tikai konkursa organizatoru vajadzībām un netiks izpausta trešajām personām citādi, kā vien paziņojot konkursa rezultātus.

4. NORISE
4.1. Konkursa nolikums tiek publicēts SIIC mājas lapā www.dzm.lu.lv. Konkursa nolikums pieejams arī SIIC birojā Zeļļu  ielā 23 (6.stāvā), Rīgā.
4.2. Konkurss notiek SIIC mājas lapā www.dzm.lu.lv . 
4.3. Konkurss tiek atklāts 2017. gada 6. martā un noslēgsies 2017. gada 1. maijā. Jautājumi tiek grupēti – viens jautājumu kopums 7. un 8. klases skolēniem, otrs – 9. klases skolēniem.  
4.4. Katru nedēļu tiek piedāvāts 8 jautājumu kopums – viens kopīgs 7. un 8. klašu grupai, otrs – 9. klašu grupai. Abām klašu grupām jautājumi integrēti no fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas mācību priekšmetiem.
4.5. Skolēns drīkst iesniegt atbildes uz konkursa jautājumiem abu klašu grupās.
4.6. Katram jautājumam ir tikai viena pareizā atbilde.
4.7. Vienādu punktu gadījumos vērā tiek ņemts atbilžu iesūtīšanas laiks, un augstāku vērtējumu saņem tas konkursants, kurš atbildes iesūtījis ātrāk.
4.8. Jaunie nedēļas jautājumi tiek publicēti pirmdienās plkst. 16.00.
4.9. Konkursa atbilžu iesūtīšanas laiks ir no pirmdienas plkst.16.00 līdz sestdienas (6 dienas) plkst. 24.00 (skatīt konkursu kārtu grafiku 1.pielikumā).
4.10. Iepriekšējās kārtas jautājumu kopums ar pareizajām atbildēm un pamatojumu ir pieejams arhīvā.
4.11. Maijā notiek konkursa noslēguma pasākums, kurā piedalās tie dalībnieki, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu konkursa kārtās. Izdevumus, kas saistīti ar skolēnu dalību pasākumā sedz SIIC un sadarbības partneri, izņemot ceļa izdevumus.

5. VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 
5.1. Konkursa jautājumu vērtēšana notiek vairākās kārtās.
5.2. Atsevišķi tiek vērtēti 7. klases, 8. klases un 9. klases skolēni.
5.3. Visi konkursa dalībnieki sacenšas par piedalīšanos konkursa noslēguma pasākumā un atbalstītāju sarūpētajām balvām.
5.4. Papildu 8. un 9. klases konkursa dalībnieki sacenšas par iespēju piedalīties atlases kārtā dalībai starptautiskajā dabaszinātņu olimpiādē EUSO 2018 (European Union Science Olympiad ).
5.5. Uz konkursa noslēguma pasākumu tiek uzaicināti labākie konkursanti pa klašu grupām un labākie no kopējā reitinga. Ja konkursants ir iekļuvis labāko vidū klašu grupu reitingā, tad kopējā reitingā vairs netiek iekļauts un tā vietā iekļūst nākamais pēc reitinga. Dalībnieku skaits pasākumā tiek paziņots, kad noslēgušās visas konkursa kārtas.
5.6. Konkursa organizētāji sazināsies ar konkursa uzvarētājiem personīgi, lai informētu par iekļūšanu labāko skaitā un piedalīšanos konkursa noslēguma pasākumā.
5.7. Konkursa vērtēšanas komisija sastāv no SIIC pārstāvjiem. 

6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Jebkuras izmaiņas nolikumā vai konkursa norisē tiks nekavējoties publicētas SIIC mājas lapā, tās redzami izceļot. Konkursa dalībnieku pienākums ir sekot līdzi šīm izmaiņām.

Konkursa „Domā! Zini! Mācies!” kārtu grafiks

 Kārta  Norises laiks
 1. kārta  2017. gada 6. marts – 2017.gada 11. marts
 2. kārta  2017. gada 13. marts – 2017.gada 18. marts
 3. kārta  2017. gada 20. marts – 2017.gada 25. marts
 4. kārta  2017. gada 27. marts – 2017.gada 1. aprīlis
 5. kārta  2017. gada 3. aprīlis – 2017.gada 8. aprīlis
 6. kārta  2017. gada 10. aprīlis – 2017.gada 15. aprīlis
 7. kārta  2017. gada 17. aprīlis – 2017.gada 22. aprīlis
 8. kārta  2017. gada 2. aprīlis – 2017.gada 29. aprīlis
 9. kārta  2017. gada 1. maijs – 2017. gada 6. maijs