Fizika 9. klasei
Lai nodrošinātu interaktīvo materiālu pareizu funkcionalitāti, tie izkārtoti arhivētā veidā pa tematiem.

Darbam ar materiālu nav nepieciešama specializētas programmatūras instalācija.

Lai strādātu ar izvēlēto materiālu, saglabājiet to savā datorā un atarhivējiet. Materiāla animācijas izmanto flash spraudni. Video fragmentu vērošanai var būt būt nepieciešami videoiestatījumi.

Nepieciešamības gadījumā: saite uz Adobe flash, saite uz video


Palīgfaili (saturs, vārdnīca u.c.)

1. Elektriskās ķēdes

2. Elektromagnētisko viļņu (EMV) lietojums

3. Efektīvs un videi draudzīgs enerģijas lietojums

4. Fizika un tehnika

5. Novērojamis visums