Ķīmija 9. klasei
Lai nodrošinātu interaktīvo materiālu pareizu funkcionalitāti, tie izkārtoti arhivētā veidā pa tematiem.

Darbam ar materiālu nav nepieciešama specializētas programmatūras instalācija.

Lai strādātu ar izvēlēto materiālu, saglabājiet to savā datorā un atarhivējiet. Materiāla animācijas izmanto flash spraudni. Video fragmentu vērošanai var būt būt nepieciešami videoiestatījumi.

Nepieciešamības gadījumā: saite uz Adobe flash; saite uz video


Palīgfaili (saturs, vārdnīca u.c.)

1. Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība

2. No izejvielas līdz produktam

3. Ogļūdeņraži un to izmantošana

4. Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana

5. Organisko un neorganisko vielu pārvērtības

6. Cilvēks vielu pasaulē