Matemātika 8. klasei
Lai nodrošinātu interaktīvo materiālu pareizu funkcionalitāti, tie izkārtoti arhivētā veidā pa tematiem.

Darbam ar materiālu nav nepieciešama specializētas programmatūras instalācija.

Lai strādātu ar izvēlēto materiālu- saglabājiet to savā datorā un atarhivējiet. Materiāla animācijas izmanto flash spraudni,  dažas - Geonext ar Javas atbalstu. Video fragmentu vērošanai var būt nepieciešami videoiestatījumi.

Nepieciešamības gadījumā: saite uz Adobe flash, saite uz video, saite uz Geonext

Palīgfaili (saturs, vārdnīca u.c.)

1. Polinomu sadalīšana reizinātājos

2. Ievads statistikā

3. Reālo skaitļu kopa

4. Laukumi un tilpumi

5. Virknes

6. Paralelograms

7. Trapece

8. Kvadrātvienādojumi

9. Pitagora teorēma