Matemātika 9. klasei
Lai nodrošinātu interaktīvo materiālu pareizu funkcionalitāti, tie izkārtoti arhivētā veidā pa tematiem.

Darbam ar materiālu nav nepieciešama specializētas programmatūras instalācija.

Lai strādātu ar izvēlēto materiālu, saglabājiet to savā datorā un atarhivējiet. Materiāla animācijas izmanto flash spraudni,  dažas - Geonext ar Javas atbalstu. Video fragmentu vērošanai var būt būt nepieciešami videoiestatījumi.

Nepieciešamības gadījumā: saite uz Adobe flash, saite uz video, saite uz Geonext

Palīgfaili (saturs, vārdnīca u.c.)

1. Daļveida izteiksmes

2. Līdzīgi trijstūri

3. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa tirjstūrī

4. Kvadrātfunkcija

5. Leņķi un nogriežņi riņķī

6. Riņķa līnija un daudzstūri

7. Vienādojumu un nevienādību sistēmas

8. Pārskats par ģeometriskām figūrām un to elementiem