Matemātika 7.klasei
Interaktīvie materiāli pašmācībai ir izstrādāti ActivInspire vidē. Lai sekmīgi šos materiālus izmantotu, ir jāveic datora sagatavošana darbam:

  • Datorā jāinstalē ActivInspire programmatūra. Lai veiktu programmas instalāciju, Jums ir nepieciešamas datora administratora tiesības! Šīs programmatūras brīvpieejas versiju varat atrastPromethean mājas lapā (http://support.prometheanplanet.com/). Kopš 8.septembra kļūda Promethean mājas lapā ir novērsta, un ir pieejama arī programmas instalācija latviešu valodā. Ieteicams izmantot programmas versiju ne vecāku par ActivInspire 1.3. Sākot darbu ar programmu, jāizvēlas režīms Personal Edition.

Uzmanību!!!
 Šeit tu atradīsi precīzus paskaidrojumus ActivInspire instalācijai.
 (word formātā) 

Materiālus ieteicams lejuplādēt un tad atvērt savā datorā. Katram tematam atbilst viena datne. Pārējās datnes (satura rādītājs, vārdnīca, ieteikumi) ir apkopotas vienā arhīvā. Apvienojot vienam priekšmetam atbilstošās datnes vienā mapē, savā datorā, izveidosies pilns interaktīvais disks atbilstošajā mācību priekšmetā.

1. Ievads planimetrijā

2. Leņķi, to veidi

3. Lineāras algebriskas izteiksmes un lineāri vienādojumi

4. Ievads kombinatorikā un varbūtību teorijā

5. Lineāras nevienādības

6. Trijstūri

7. Sakarības trijstūrī

8. Lineāras funkcijas

9. Centrālā un aksiālā simetrija

10. Pakāpes

11. Polinomi

Palīgfaili (saturs, vārdnīca u.c.)